لیست دانشجویان حذفی - نیمسال 971

لیست دانشجویان حذفی نیمسال 971

بروز شده در تاریخ 19 دی 97

لیست دانشجویان حذفی استاد خلیلی عمران - درس آیین دادرسی کیفری2 - 19 دی 97

1- محمد جواد جوادی ممتاز

2- صادق سلامت

3- حامد عبدالمجید

4- عاطفه میرزایی

5- امیر قربان زاده

لیست دانشجویان حذفی استاد سالاریان - درس حقوق جزای اختصاصی2 - 19 دی 97

1- مهری شفائی

2- فروغ صحرایی

3- حمید مجاهدی محمدی

لیست دانشجویان حذفی استاد سالاریان - درس اجرای احکام مدنی - 19 دی 97

1- احمد رضا براتی پور

2- فروغ صحرایی

3- حمید مجاهدی محمدی

لیست دانشجویان حذفی استاد سالاریان - درس آیین دادرسی مدنی3 - 19 دی 97

1- برهام چاووشی

2- مهدی سفیدیان

3- ساناز شریفی

لیست دانشجویان حذفی استاد سالاریان - درس حقوق ثبت کاربردی - 19 دی 97

1- مریم بحیرایی

2- مهدی رفاهی شیخانی

3- سید حسین موسوی

4- احمد رضا براتی پور

5-مهدی خادم

 لیست دانشجویان حذفی استاد خناری نژاد - درس حقوق مدنی4 - 15 دی 97

1- مجتبی محمدی وند

2- محسن نیازی کهن

3- عبداله نور بخش

4- محمد رضا موهبتی

لیست دانشجویان حذفی استاد دوستی - درس حقوق بین الملل عمومی  - 15 دی 97

1- میثم سلیمانی

2- کامجو شرفی

3- ملیحه مسعودی

4- معصومه ابراهیمی

5- محمد رضا سهم دینی

6- محدثه شعبانلو

7- مریم حضرتی

8- محمد حسین عسگر

لیست دانشجویان حذفی استاد زیران زاده - درس تجارت2 - 15 دی 97

 1- سیده آسیه حسینی پور

2- مریم رضایی

3- غلامرضا علیشایی

4- میثم سلیمانی

5- سیده ملیحه مسعودی

6- مریم حضرتی

لیست دانشجویان حذفی استاد قاضی ها - درس تخلفات اداری و مسولیت مدنی و کیفری... - 15 دی 97

1- سید مهدی حسینی

لیست دانشجویان حذفی استاد قاضی ها - درس مدیریت اسناد و مکاتبات اداری - 15 دی 97

1- مهدی فرهادی

لیست دانشجویان حذفی استاد قاضی ها - درس مقررات استخدامی و اداری...  - 15 دی 97

1- فاطمه الهیاری

لیست دانشجویان حذفی استاد قاضی ها - درس مبانی حقوق اداری  - 15 دی 97

1- ایمان باقری

2- مصطفی خدایار محمودی

3- محبوبه رستگار

4- عبدالمجید کریمی

5- شاهرخ محمدی

6- نگار نی زن حسینی

لیست دانشجویان حذفی استاد قاضی ها - درس تاریخ و تحولات و تشکیلات...  - 15 دی 97

1- ایمان باقری

2- مصطفی خدایار محمودی

3- محبوبه رستگار

4- عبدالمجید کریمی

5-نگار نی زن حسینی

6- جعفر صفری

7- سید محمد مهدی حسینی

8- محسن حیاتی

9- علی عابدینی

10- مهسا نصیری

لیست دانشجویان حذفی استاد قاضی ها - درس رفتار سازمانی و روابط کار  - 15 دی 97

1- حامد ضرونی

 لیست دانشجویان حذفی استاد گوزلی - درس ادله اثبات دعوی - 15 دی 97

1- احمد رضا براتی پور

2- سید رضا مدنی

 لیست دانشجویان حذفی استاد گوزلی - درس مدنی3 - 15 دی 97

1- حسن پناهی

2- محمد خلجی

لیست دانشجویان حذفی استاد هرسیج ثانی - درس مدنی4 - 15 دی 97

 1- اسماعیل آقاخانی

2- زهره رستمیان

3- میلاد کاظمی

لیست دانشجویان حذفی استاد میراضی- درس اخلاق حرفه ای - 11دی 97

1- جواد ریحانی

2- مرضیه قیومی

3- فاطمه محمدی

4- الهام وهابی

لیست دانشجویان حذفی استاد میراضی- درس اندیشه اسلامی - 11دی 97

1- مهدی عسگر آباد

2- محمد رضا عسگری

لیست دانشجویان حذفی استاد کرمی- درس فارسی - 11دی 97

1- جلال صفر زاده

لیست دانشجویان حذفی استاد اسدی- درس دانش خانواده - 11دی 97

1- میلاد کاظمی

2- شیرین رستم پور

لیست دانشجویان حذفی استاد شیرزادی- درس زبان خارجه عمومی - 11دی 97

1-معصومه جعفری

2- سامان بدروه

3- مریم حضرتی

4- سمیه رمضانی

5- زهرا سادات معطوفی

6- عادل یاریقلی

لیست دانشجویان حذفی استاد خلخالی- درس تاریخ تحلیلی - 11دی 97

1-مصطفی خدایاری

2- دنیا روزبهانی

3- مریم کارآموز

4- عباس ابراهیمیان

5- امیر علی وند

6- مسعود معافی

7- مریم ادبی

8- حمید رضا دهقانی

9- حسین شعبانی

10- شیوا عسگری

11- محسن نیازی کهن

12- مجید جلالی

13- محمد جواد جوادی ممتاز

14- حامد عبدالمجید

15- احمد علی مجیدی

16- محسن حیاتی

17- مهسا نصیری

18- امید جوادیه

19- ایمان عبدی

لیست دانشجویان حذفی استاد شاکرمی- درس جزای عمومی2 - 11دی 97

1- محمد میرمحمدلو

2- عیسی منافی

3- ابراهیم رجب بلوکات

4- غلامرضا علیشائی

5- شبیر نوری

لیست دانشجویان حذفی استاد شاکرمی- درس مقدمه علم حقوق - 11دی 97

1- ایمان باقری

2- سید محمد مهدی حسینی

3- علی عابدینی

4- حمید رضا اسد زاده

5- سید محمد صادقی

 لیست دانشجویان حذفی استاد رواقی- درس قواعد فقه مدنی و جزایی - 9 دی 97

1- صادق سلامی

2- محمد جواد جوادی ممتاز

3- حامد عبدالمجید

4- مریم کارآموز

لیست دانشجویان حذفی استاد رواقی- درس تجارت2 - 9 دی 97

1- احد ترکاشوند

2- ابراهیم رجب بلوکات

3- محمد میرمحمد لو

لیست دانشجویان حذفی استاد رواقی- درس روانشناسی کار- 9 دی 97

1- سید محمد علی مهدیون

لیست دانشجویان حذفی استاد رجبی- درس جزای عمومی2- 9 دی 97

1- مریم حضرتی

2- سمیه فرجی

لیست دانشجویان حذفی استاد رجبی- درس متون فقه1 - 9 دی 97

1- حسین ترکمن

لیست دانشجویان حذفی استاد رجبی- درس آیین دادرسی کیفری1 - 9 دی 97

1- زهره رستمیان

لیست دانشجویان حذفی استاد رجبی- درس متون فقه2 - 11دی 97

1- رومینا صالح منش

2- زهره رستمیان

لیست دانشجویان حذفی استاد رجبی- درس جزای عمومی1- 9 دی 97

1- حمید رضا اسد زاده

2- میثم اکبری زاویه

3- سیدمحمد صادقی

4- توحید عبدلی

لیست دانشجویان حذفی استاد اسکندری - درس اجرای احکام مدنی - 9 دی 97

1- شیما آذربرزین

لیست دانشجویان حذفی استاد اسکندری- درس تجارت3 - 9 دی 97

1- پریسا اذانی

2- جعفر خاک پور

3- سید عباس حسینی

لیست دانشجویان حذفی استاد زمانیان- درس جزای عمومی1 - 9 دی 97

1- مهدی افشاری

2- مرضیه قیومی

3- فاطمه محمدی جدی

4- سید محدی موسوی

5- الهام وهابی

6- سعید اله باقروند

7- مصطفی رهبری

8- مهدی طحانی

9- محسن فرهادی

10- سیدمحمد علی نقیب سادات

لیست دانشجویان حذفی استاد زمانیان- درس آیین دادرسی کیفری2 - 9 دی 97

1- عباس ابراهیمیان

2- پویا جودکی

3- امیر علی وند

4- مسعود معافی

لیست دانشجویان حذفی استاد زمانیان- درس آیین دادرسی مدنی3 - 9 دی 97

1- حامد عدالمجید

2- مریم کارآموز

3- محمد جواد جوادی ممتاز

لیست دانشجویان حذفی استاد خسروی- درس آیین دادرسی مدنی2 - 9 دی 97

1- ابراهیم رجب بلوکات

2- شهلا سوری

لیست دانشجویان حذفی استاد خسروی- درس حقوق مدنی - 9 دی 97

1- مسلم نوری

لیست دانشجویان حذفی استاد سهرابی- درس مالیه عمومی - 9 دی 97

1- ایمان باقری

2- محبوبه رستگار

3- عدالحمید کریمی

4- شاهرخ محمدی

5- امید جوادیه

6- سید محمد مهدی حسینی

7- محسن حیاتی

8- علی عابدینی

9- مهسا نصیری

لیست دانشجویان حذفی استاد سهرابی - درس تحلیل هزینه و منفعت - 9 دی 97

1- سید مهدی حسینی

2- احمد علی مجیدی

3- شاهرخ محمدی

لیست دانشجویان حذفی استاد سهرابی - درس قانون مناقصات و ... - 9 دی 97

1- سید مهدی حسینی

لیست دانشجویان حذفی استاد سهرابی - درس حقوق بازرگانی - 9 دی 97

1- امید جوادیه

2- سیدمحمد مهدی حسینی

3- محسن حیاتی

4- علی عابدینی

5- مهسا نصیری

6- ایمان باقری

7- محبوبه رستگار

8- عبدالحمید کریمی

9- شاهرخ محمدی

10- سیدمهدی حسینی

لیست دانشجویان حذفی استاد سهرابی - درس حقوق اداری2 - 9 دی 97

1- مهدی خورشیدوند

2- علی داوودی

3- جواد سعادتی

4- سید رضا مدنی لنبیانی

5- مصطفی مرعشی

6- مهران معصومی

لیست دانشجویان حذفی استاد امامی - درس جزای عمومی1 - 9 دی 97

1- عسگر باقری ویشکایی

2- محمد نجف پور

لیست دانشجویان حذفی استاد امامی - درس آیین دادرسی کیفری2 - 9 دی 97

1- مجتبی محمدی

2- محسن نیازی کهن

 لیست دانشجویان حذفی استاد ناییج-  9 دی 97

1- محمد رضا عسگری

 2- مهدی عسگر آباد