قابل توجه دانشجویان پذیرش شده در مرحله تکمیل ظرفیت

دانشجویان پذیرش شده در مرحله تکمیل ظرفیت لازم است حداکثر تا پایان روز دوشنبه مورخ 7 آبان جهت دریافت برنامه درسی به آموزش مراجعه نمایند.

شروع کلاس ها: 9 آبان 97