لیست اسامی مدارک صادر شده دانش آموختگان (28 مهر 97)

اسامی ذیل میتوانند از تاریخ 28 مهر 97 در ساعات اداری جهت دریافت مدارک به واحد دانش آموختگان این مرکز مراجعه نمایند.

مدارک مورد نیاز:

1/ اصل کارت ملی یا شناسنامه

2/ کارت دانشجویی

نام نام خانوادگی
حمیدرضا اباذری
مهرداد اسمعیل پور
محمدحسین افتخار الذاکرین
شهرام اکبری نوحدانی
محمودرضا آقازیارتی فراهانی
کامبیز ترکاشوند
اکرم حسینی
رضا رستمی سیسی
پوران زهره وند
ربابه شایسته
ژیلا شمشیری گل تپه
منصور علی محمدی
سیدعلی فریمانه
فاطمه کاظمی همدانی
سیدجلال موسوی
علی موسوی
میرمرتضی موسوی شبستری
احسان نوابی
حسن نوروزی نژاد