اعلام نمرات کارورزی 1 و 2 - تابستان 97

نمرات موقت درس کارورزی1 و 2 مربوط به ترم تابستان 97 در سامانه هم آوا اعلام می گردد.

در صورت وجود هرگونه مشکل در نمره کارورزی حداکثر تا تاریخ 18 مهر با توضیحات کامل این فرم را تکمیل نمایید.

به درخواست هایی که بعد از تاریخ فوق واصل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.