اطلاعیه حذف و اضافه - نیمسال 971

به اطلاع می رساند حذف و اضافه بر اساس تاریخ های اعلام شده در اطلاعیه ثبت نام بشرح ذیل صرفا در بازه زمانی تعیین شده بصورت اینترنتی از طریق سامانه هم آوا به آدرس edu.uast.ac.ir انجام خواهد شد.

بدیهی است دانشجویانیکه در بازه زمانی انتخاب واحد موفق به اخذ واحدهای درسی نگردیده اند لازم است در بازه زمانی حذف و اضافه اقدام به اخذ دروس خود نمایند.

ورودی مهر 95 و قبل از آن: 14 مهر

ورودی بهمن 95: 15 مهر

کاردانی ورودی مهر 96: 16 مهر

کارشناسی ورودی مهر 96: 17 مهر

ورودی بهمن 96: 18 مهر

ورودی مهر 97: مجاز به حذف و اضافه نمی باشد

تذکرات:

1- حذف و اضافه صرفا توسط شخص دانشجو و بصورت اینترنتی از طریق سامانه هم آوا انجام می پذیرد.

2- با توجه به اینکه تعداد دروس قابل اخذ یا حذف در زمان حذف و اضافه محدود می باشد و همچنین با عنایت به تکمیل ظرفیت برخی دروس، لذا در صورتیکه تغییر دروس ضروری نمی باشد، از انجام هرگونه تغییرات خودداری نمایید.

3- با توجه به اینکه تعداد دروس قابل اخذ یا حذف در زمان حذف و اضافه محدود می باشد، در صورتیکه درسی را اخذ نموده اید و تمایل به تغییر کد گروه آن دارید (تغییر استاد یا روز کلاس) به جهت عدم بروز محدودیت صرفا از دکمه تغییر گروه (که در کنار عنوان درس اخذ شده قابل مشاهده می باشد) استفاده نمایید.

4- دانشجویان مقطع کارشناسی که در مقطع کاردانی درس جمعیت و تنظیم خانواده (دانش خانواده) را نگذرانده اند لازم است در مقطع کارشناسی درس دانش خانواده به ارزش 2 واحد درسی را اخذ نمایند.

5- دانشجویانیکه در ترم گذشته (نیمسال 962 - بهمن96 تا خرداد97) معدل زیر 12 کسب نموده اند (مشروط) و در نیمسال جاری بالای 14 واحد اخذ نموده اند، لازم است در بازه زمانی حذف و اضافه نسبت به اصلاح انتخاب واحد خود اقدام و تعداد واحدهای درسی خود را به حداقل 12 و حداکثر 14 واحد درسی برسانند.

تذکر مهم: دروس عمومی و مهارت های مشترک بدلیل ارائه در ترم های آتی دارای اولویت جهت حذف می باشند.

در غیر اینصورت انتخاب واحد دانشجو بعد از ایام حذف و اضافه بصورت سیستمی اصلاح و مسولیت آن بعهده شخص دانشجو خواهد بود.

6- پیرو اطلاعیه مورخ 4 مهر 97 به اطلاع می رساند دروس ذیل در کدهای اعلام شده به حد نصاب لازم نرسیده و از انتخاب واحد دانشجویان مربوط حذف گردید، لذا دانشجویان مربوط لازم است با مراجعه به سامانه در زمان حذف و اضافه نسبت به اخذ دروس مربوط در سایر گروه ها اقدام نمایند.

1- قواعد فقه مدنی (کد گروه 71)

2- قواعد فقه جزایی (کد گروه 71)

3- آیین دادرسی مدنی2 (کد گروه 25)

4- دانش خانواده و جمعیت (کد گروه 32)

5- اندیشه اسلامی1 (کد گروه 32)

6- کارآفرینی (کد گروه 32)

7- دانش خانواده و جمعیت (کد گروه 37)

8- اندیشه اسلامی1 (کد گروه 38)

9- حقوق مدنی3 (کد گروه 38)

10- کارآفرینی (کد گروه 38)

11- متون فقه2 (کد گروه 38)

12- اخلاق حرفه ای (کد گروه 14)

13- حقوق اداری1 (کد گروه 14)

14- حقوق جزای عمومی1 (کد گروه 14)

15- حقوق مدنی1 (کد گروه 14)

16- فارسی (کد گروه 14)

17- اصول فقه1 (کد گروه 14)

18- آیین دادرسی مدنی1 (کد گروه 14)

19- تاریخ تحلیلی صدر اسلام (کد گروه 61)