قابل توجه دانشجویانیکه دروس خود را از کد گروه 25 اخذ نموده اند

پیرو اطلاعیه قبلی در خصوص به حد نصاب نرسیدن برخی دروس، به اطلاع می رساند درس آیین دادرسی مدنی2 (کد گروه 25) بدلیل نرسیدن به حد نصاب لازم حذف گردید و لازم است دانشجویان مربوط در ایام حذف و اضافه نسبت به اخذ آن از سایر گروه های درسی اقدام نمایند.

ضمنا دروس حقوق تجارت2 و حقوق جزای عمومی2 مربوط به کد گروه 25 در کد گروه 26 ادغام گردید. بنابراین دانشجویانیکه دروس مزبور را در گروه 25 اخذ نموده اند روزهای جمعه بشرح ذیل در کلاس های درس شرکت خواهند نمود و نیازی به انجام تغییر در زمان حذف و اضافه (برای دروس تجارت2 و جزای عمومی2) نمی باشد.

حقوق تجارت2: جمعه 8 الی 9.45 استاد صفرکوپایه (گروه 25 و 26)

حقوق جزای عمومی2: جمعه 9.45 الی 11.30 استاد رستگارفر (گروه 25 و 26)