آخرین مهلت تحویل گزارشات کارورزی - ترم 962

به اطلاع می رساند آخرین مهلت تحویل گزارشات کارورزی چهارشنبه مورخ 13 تیر (تا ساعت 12) تعیین گردیده است.

لازم بذکر است تاریخ فوق تمدید نخواهد شد.

 

مدارک لازم جهت تحویل کارورزی:

1- گزارش کارورزی
الف/ گزارش تفصیلی (نحوه نگارش در صفحه 2 فایل راهنما آورده شده است)
ب/ کاربرگ ها (در فایل راهنما موجود است)
ج/ گزارشات (مطابق با جداول موجود در فایل راهنما)

جهت دریافت فایل راهنما کلیک نمایید. 

2- برگ موافقت پذیرش کارورز (تحویل شده به دانشجو)

3- تاییدیه گذراندن 240 ساعت کارورزی در سربرگ محل مربوط (قابل دریافت از مسوول کارورزی)