لیست اسامی مدارک صادر شده دانش آموختگان (26 اردیبهشت 97)

اسامی ذیل میتوانند از تاریخ 26 اردیبهشت 97 در ساعات اداری (شنبه تا چهارشنبه ساعت 8 الی 13 و 14 الی 16) جهت دریافت مدارک به واحد دانش آموختگان این مرکز مراجعه نمایند.

مدارک مورد نیاز:

1/ اصل کارت ملی یا شناسنامه

2/ کارت دانشجویی

نام نام خانوادگی
علی امامی
امیر امینی کل محله
سعید ایران پور
امیر آراسته ابراهیم پور
هادی بشارتلو
علیرضا به گو
حسین بهادری
لیلا بهرامی زنجانی
صادق توسلی طباطبایی
زیبا جاوید پیله رود
رشید رادمان فر
الهام رسولی
حمید رضا صفت عربانی
مژگان رمضانی
علی روشنی
سیمین زاوش
امیر صحبتی پژو
حسن طالبی بیجندی
سعدی فتاحی
ساناز قادری
علیرضا محمدی
عباس مولوی
حسن نجار بیرق
علی نظری
محمدحسین یوسفی