کلاس جبرانی دروس "حقوق مدنی2 کد 11 و حقوق جزای عمومی2 کد 13" - استاد فیروزیان نژاد

بر اساس هماهنگی های بعمل آمده، کلاس جبراني دروس "حقوق مدنی2 کد 11 و حقوق جزای عمومی2 کد 13" - استاد "فیروزیان نژاد" بشرح ذیل برگزار می گردد:

1- حقوق مدنی2 کد 11:
دوشنبه 24 اردیبهشت ساعت 14 الی 15
ساختمان2 - طبقه 1 - کلاس 21

2- حقوق جزای عمومی2 کد 13:
دوشنبه 24 اردیبهشت ساعت 16.30 الی 18.30
ساختمان2 - طبقه 2 - کلاس 27

لازم بذکر است حضور در کلاس جبرانی الزامی میباشد.

به دوستان خود اطلاع دهید.