توزیع کارت دانشجویی دانشجویان ورودی بهمن 96 - ترم 1

دانشجویان ورودی بهمن ماه سال 96 (دانشجویان ترم 1) می توانند همه روزه از تاریخ 23 لغایت 31 اردیبهشت، در ساعات اداری (شنبه تا چهار شنبه 8 الی 12.30 یا 14 الی 16) جهت دریافت کارت دانشجویی به واحد آموزش مراجعه نمایند.

تذکر: همراه داشتن کارت دانشجویی در زمان برگزاری امتحانات پایان ترم الزامی است.