اعلام نمرات دروس معرفی به استاد - اسفند 96

به اطلاع می رساند نمرات دانشجویانیکه در آزمون معرفی به استاد اسفند 96 شرکت کرده و نمره قبولی اخذ نموده اند در سامانه هم آوا ثبت گردیده است. لذا ضروری است دانشجویان فوق با مراجعه به سامانه هم آوا، نسبت به پرداخت مبلغ 15 درصد از شهریه اقدام تا امکان انجام مراحل فارغ التحصیلی فراهم گردد.

ضمنا مطالعه اطلاعیه امور فارغ التحصیلان جهت صدور گواهی پایان تحصیلات الزامی است. (اینجا کلیک نمایید)

عدم ثبت نمره در سامانه، به منزله عدم قبولی در 1 یا هر 2 درس مربوط می باشد و لازم است مراحل ثبت نام مجددا (حداکثر تا تاریخ 27 فروردین) انجام پذیرد.

ضمنا نمرات دانشجویانیکه در سامانه هم آوا ثبت نگردیده است، بشرح ذیل اعلام می گردد:

کد ملی عنوان درس نمره
0383770149 تاریخ تحلیلی صدر اسلام 15
0383770149 متون حقوقی 5
0015211614 مفاهیم tcp/ip غ
0013652966 زبان پیش نیاز 5
0013652966 عربی پیش 16
0012610690 حقوق جزای عمومی 2 13.5
0012610690 زبان پیش نیاز 5
0075870959 زبان پیش نیاز 5
0840152681 زبان عمومی 5
5999846544 قوانین مقررات استخدامی… غ
5999846544 مدیریت اسناد و مکاتبات اداری غ
0021066906 زبان پیش نیاز 3
0021066906 مسولیت مدنی کارکنان … 17
0065714369 زبان پیش نیاز 3
0016200731 تحلیل هزینه و منفعت 8
0016200731 حقوق جزای اختصاصی 3 16
0016339347 مسولیت مدنی کارکنان… غ
0022323031 زبان پیش نیاز 12.5
0011392134 زبان عمومی 5
0011028025 زبان پیش نیاز 5