قابل توجه دانشجویان دروس خدمات الکترونیک و نرم افزارهای قضایی(CMS) استاد صالحی

به اطلاع می رساند از روز جمعه مورخ 24 فروردین کلاس دروس خدمات الکترونیک و نرم افزارهای قضایی(CMS) (ساعت 11.30 الی 15) در سایت ساختمان شماره2 (طبقه 4) تشکیل خواهد شد.