عدم رسیدن کلاس کارآفرینی کد22 به حد نصاب لازم و لزوم اصلاح آن در تاریخ حذف و اضافه

به اطلاع می رساند درس "کارآفرینی" کد 22 (چهارشنبه 8 الی 9.45) به حد نصاب لازم نرسیده و تشکیل نخواهد شد، لذا دانشجویان مربوط لازم است با مراجعه به سامانه در تاریخ حذف و اضافه نسبت به حذف درس خود از گروه مذکور و انتخاب درس در سایر گروه ها اقدام نمایند.

 

لازم بذکر است در صورت عدم اصلاح، درس فوق بعد از حذف و اضافه از انتخاب واحد دانشجو حذف و مسولیت آن به عهده شخص دانشجو خواهد بود.