شروع کلاس های ترم بهمن 96

1- شروع کلاس های ترم بهمن 96 (کلیه کد گروه ها به جز گروه های ذکر شده در بند 3) سه شنبه 24 بهمن ماه می باشد.

 

2- محل تشکیل کلاس ها (ساختمان و شماره کلاس ها) متعاقبا اعلام می گردد.

 

3- با توجه به اینکه ثبت نام دانشجویان ورودی جدید (ترم 1) تاکنون اعلام نگردیده است، لذا آغاز کلاس های مربوط (کلاس های مربوط به کد های 151-152-153-154-155-156-211-212-213-214-221-222) بعد از ثبت نام اعلام خواهد شد.