اطلاعیه بسیار مهم - فرصت مجدد جهت انتخاب واحد و ویرایش دروس

دانشجویانیکه در زمان مقرر موفق به انتخاب واحد درسی نگردیده اند یا تمایل به ویرایش آن دارند می توانند از تاریخ 20 لغایت 22 بهمن ماه نسبت به انتخاب واحد درسی اقدام نمایند.

به دوستان خود اطلاع دهید.