پیش ثبت نام مقاطع کاردانی و کارشناسی

واحد 54 دانشگاه جامع علمی کاربردی در رشته های ذیل پیش ثبت نام می نماید.

 کاردانی:

حقوق - حقوق ثبتی

حقوق - خدمات قضایی

حقوق - دستیاری قضایی 

حقوق - شورای حل اختلاف

حقوق - ارشاد و معاضدت قضایی

حقوق - ضابطین قضایی

حقوق - نگارش حقوق

کارشناسی:

حقوق - علوم ثبتی

حقوق - دستیار قضایی

حقوق اداری

 جهت پیش ثبت نام اینجا کلیک نمایید.