قابل توجه دانشجویان ورودی بهمن ماه سال 93 (نقص پرونده)

باتوجه به اینکه پرونده دانشجویان ورودی بهمن ماه 93 به منظور صدور گواهینامه پایان تحصیلات در وقت مقرر، در دست بررسی است از دانشجویان محترم (اسامی پیوست) تقاضا می شود به شرح مندرج در لیست، حداکثر تا تاریخ 15 دی 95 نسبت به تکمیل نواقص ذکر شده اقدام نمایند.


بدیهی است درغیراینصورت صدور مدرک پایان تحصیل آنان در نوبت های بعد انجام خواهد پذیرفت.

 

ردیف نام نام خانوادگی نقص مدارک
1 حمید ابراهیمی اصل مدرک کاردانی
2 حسین احمدی پروانی اصل مدرک کاردانی
3 حمیدرضا افسری تائیدیه تحصیلی و ریزنمرات کاردانی
4 غلامرضا امانی تاييديه تحصيلي
5 حسین انصاری تاييديه تحصيلي
6 ساناز اوستاد     تاییدیه تحصیلی 
7 علی ایمانی تاييديه تحصيلي
8 شیرین بارانی اصل ديپلم-تاييديه تحصيلي
9 کلثوم باقری اصل مدرک کاردانی-تائیدیه تحصیلی و ریزنمرات کاردانی-6قطعه عکس
10 غلامرضا پورغلام دلچه تائیدیه تحصیلی و ریزنمرات کاردانی
11 پویا تقی زاده كارت ملي- اصل ديپلم
12 مهدیه تورشیزی اصل مدرک کاردانی-تائیدیه تحصیلی و ریزنمرات کاردانی
13 ارژنگ جباری زاده    اصل دیپلم  
14 مریم جعفری درویش تائیدیه تحصیلی و ریزنمرات کاردانی
15 ابراهیم جلیل وند اصل ديپلم
16 امیرحسین جلیلی تائیدیه تحصیلی و ریزنمرات کاردانی
17 الهه جمالی تاييديه تحصيلي
18 جمیله جمالی زواره صفحه دوم و سوم شناسنامه-لیست سنجش-اصل مدرک کاردانی-تائیدیه تحصیلی و ریزنمرات کاردانی
19 مهسا جهانی ابیانه اصل مدرک کاردانی-تائیدیه تحصیلی و ریزنمرات کاردانی-6قطعه عکس
20 ندا چاوش زاده تفتی اصل ديپلم
21 حسن حامدی اصل مدرک کاردانی-تائیدیه تحصیلی و ریزنمرات کاردانی
22 زهره حسنی اصل مدرک کاردانی-6قطعه عکس
23 آرزو حسینی تائیدیه تحصیلی و ریزنمرات کاردانی
24 زهراسادات حسینی تائیدیه تحصیلی و ریزنمرات کاردانی
25 سیداحمد حسینی اصل ديپلم
26 سیدامین حسینی اصل مدرک کاردانی
27 سیدعلی رضا حسینی تائیدیه تحصیلی و ریزنمرات کاردانی
28 نازنین السادات حسینی اصل مدرک کاردانی
29 ناصر حق شناس   کارت پایان خدمت و تاییدیه تحصیلی
30 صغرا حیدری تائیدیه تحصیلی و ریزنمرات کاردانی
31 مسعود حیدری دوسري كپي از تمام صفحات شناسنامه-تاييديه تحصيلي
32 مجید خادم تائیدیه تحصیلی و ریزنمرات کاردانی
33 رضا خانعلی لو تائیدیه تحصیلی و ریزنمرات کاردانی
34 رضا خراسانی تائیدیه تحصیلی و ریزنمرات کاردانی
35 سیدروزبه خلیلی طالمی اصل مدرک کاردانی
36 نقی خوش سیمازرنق اصل ديپلم
37 سیده زینب راسخی اصل ديپلم
38 رضا رحمانی     تاییدیه تحصیلی 
39 حسین رحیمی تائیدیه تحصیلی و ریزنمرات کاردانی
40 محمد رضائی تائیدیه تحصیلی و ریزنمرات کاردانی
41 علی رضائی ویائی اصل مدرک کاردانی-تائیدیه تحصیلی و ریزنمرات کاردانی
42 فاطمه رفعت تائیدیه تحصیلی و ریزنمرات کاردانی
43 تقی رنجبر صفحه دوم و سوم شناسنامه
44 مریم رئیسی ریزنمرات کاردانی
45 امیررضا زمینی تائیدیه تحصیلی و ریزنمرات کاردانی
46 محرم زنگنه بیغشی اصل مدرک کاردانی-تائیدیه تحصیلی و ریزنمرات کاردانی
47 محبوبه سعیدی راکع اصل مدرک کاردانی-تائیدیه تحصیلی و ریزنمرات کاردانی
48 مجید سلیمان خمسه تائیدیه تحصیلی و ریزنمرات کاردانی
49 محمدعلی شاطری لیست سنجش
50 فاطمه سادات شریفی  کارت ملی و عکس
51 صدیقه شعبانیان حقی تائیدیه تحصیلی و ریزنمرات کاردانی
52 محمود شفیعی اصل مدرک کاردانی-تائیدیه تحصیلی و ریزنمرات کاردانی
53 محمد صادق پور اصل مدرک کاردانی
54 فرزانه صادقی اصل مدرک کاردانی-تائیدیه تحصیلی و ریزنمرات کاردانی
55 سیدمهدی صالحی کوشا اصل ديپلم
56 محمدصادق صائمی تائیدیه تحصیلی و ریزنمرات کاردانی
57 مسعود صبور رازلیقی تائیدیه تحصیلی و ریزنمرات کاردانی
58 مصطفی صفرنژاد اصل مدرک کاردانی-تائیدیه تحصیلی و ریزنمرات کاردانی
59 صبا صفوی كپي شناسنامه و كارت ملي دوسري-تاييديه تحصيلي
60 سید امین طبسی تائیدیه تحصیلی و ریزنمرات کاردانی
61 امیر عباس نژاد اصل مدرک کاردانی-تائیدیه تحصیلی و ریزنمرات کاردانی
62 الهام عباسی تائیدیه تحصیلی و ریزنمرات کاردانی
63 مجید عسکری زاده اصل مدرک کاردانی
64 محمود عسگری اصل مدرک کاردانی
65 سمیرا عظیمی اق قلعه تائیدیه تحصیلی و ریزنمرات کاردانی
66 حمید علیزاده کارگر تائیدیه تحصیلی و ریزنمرات کاردانی
67 اعظم غزلخوان علی آباد اصل مدرک کاردانی-تائیدیه تحصیلی و ریزنمرات کاردانی
68 یحیی فرخی (انتقالی) اصل مدرک کاردانی-تائیدیه تحصیلی و ریزنمرات کاردانی
69 الناز فرنگ لو اصل مدرک کاردانی
70 فاروق فلاح توشه جو    اصل دیپلم  
71 فاطمه فیضی 5قطعه عكس-تاييديه تحصيلي
72 جواد قانعی موثق تاييديه تحصيلي
73 مصطفی قدیمی 2سري كپي از كارت ملي
74 امین قرنیانی ناوان تاييديه تحصيلي
75 کلام اله قره بقلو اصل مدرک کاردانی-تائیدیه تحصیلی و ریزنمرات کاردانی
76 رسول کاوسی گلشن پور تائیدیه تحصیلی و ریزنمرات کاردانی
77 مجتبی کرمی تاييديه تحصيلي
78 فاطمه گودرزی اصل مدرک کاردانی-تائیدیه تحصیلی و ریزنمرات کاردانی
79 محمدباقر مالکی تائیدیه تحصیلی و ریزنمرات کاردانی
80 مرتضی محبی صفحه آخر شناسنامه
81 حسین مخبر اصل مدرک کاردانی-تائیدیه تحصیلی و ریزنمرات کاردانی
82 سجاد مشفقی خامنه اصل مدرک کاردانی-تائیدیه تحصیلی و ریزنمرات کاردانی-کارت پایان خدمت
83 مجید مظفری اصل مدرک کاردانی
84 سیدعلیرضا معصومی زاده 6قطعه عكس-اصل ديپلم- تاييديه تحصيلي
85 علی مقیمی حسن زاده تاييديه تحصيلي
86 فاطمه ملک اصل مدرک کاردانی-تائیدیه تحصیلی و ریزنمرات کاردانی
87 سیدعلیرضا موجانی تائیدیه تحصیلی و ریزنمرات کاردانی
88 میراصغر موسوی ابدار اصل مدرک کاردانی-تائیدیه تحصیلی و ریزنمرات کاردانی
89 طاهره سادات میرهدایتی تائیدیه تحصیلی و ریزنمرات کاردانی
90 سمیه نریمانی ساریقه 6قطعه عکس
91 کاظم نصیری ایوانکی لیست سنجش
92 نادر نظریان هابیل صفحه سوم شناسنامه
93 نسرین نیک ابادی اصل مدرک کاردانی
94 امنه نیک خان مغانلو اصل ديپلم
95 کاظم والی اصل مدرک کاردانی-تائیدیه تحصیلی و ریزنمرات کاردانی
96 کبری ورداسبی جویباری تائیدیه تحصیلی و ریزنمرات کاردانی
97 سید اکبر هاشمی    اصل دیپلم و تاییدیه تحصیلی 
98 معصومه سادات هاشمی اصل مدرک کاردانی-تائیدیه تحصیلی و ریزنمرات کاردانی
99 ذات اله یاری خنکدانی تائیدیه تحصیلی و ریزنمرات کاردانی
100 مهتاب یوسف پور تائیدیه تحصیلی و ریزنمرات کاردانی