نمایش # 
عنوان تاریخ ایجاد کلیک ها
لیست اسامی مدارک صادر شده دانش آموختگان (7 بهمن 99) 07 بهمن 1399 6
لیست اسامی مدارک صادر شده دانش آموختگان (30 دی 99) 30 دی 1399 32
قابل توجه کلیه دانشجویان 17 دی 1399 58
اطلاعیه مهم - اخذ مدارک تحصیلی 02 دی 1399 104
لیست اسامی مدارک صادر شده دانش آموختگان (2 دی 99) 02 دی 1399 107
لیست اسامی مدارک صادر شده دانش آموختگان (18 آذر 99) 19 آذر 1399 116
شروع ثبت درخواست انتقال برای نیمسال دوم سال تحصیلی 1400-99 17 آذر 1399 82
لیست اسامی مدارک صادر شده دانش آموختگان (27 آبان 99) 27 آبان 1399 150
اعلام نمرات دروس معرفی به استاد - آبان 99 14 آبان 1399 127
لیست اسامی مدارک صادر شده دانش آموختگان (6 آبان 99) 06 آبان 1399 198
قابل توجه دانشجویانیکه روز چهارشنبه 7 آبان آزمون معرفی به استاد دارند 06 آبان 1399 122
قابل توجه دانشجویان متقاضی اخذ درس بصورت معرفی به استاد 30 مهر 1399 123
لیست اسامی مدارک صادر شده دانش آموختگان (29 مهر 99) 29 مهر 1399 171
اعلام نمرات دروس معرفی به استاد - مهر99 28 مهر 1399 113
قابل توجه دانشجویانیکه در ترم تابستان دارای واحد اخذ شده می باشند - امتحانات 27 و 28 مهر 23 مهر 1399 129
قابل توجه دانشجویانیکه در ترم تابستان دارای واحد اخذ شده می باشند/ تاریخ امتحانات 21 مهر 1399 107
قابل توجه دانشجویانیکه روز سه شنبه 22 مهر آزمون معرفی به استاد دارند 15 مهر 1399 106
مهم/ انتخاب واحد ترم مهر 99 - انتقال / میهمان / دانشجویان دارای واحد باقیمانده 09 مهر 1399 131
قابل توجه دانشجویانیکه در ترم تابستان دارای واحد اخذ شده می باشند 02 مهر 1399 121
اعلام نمرات دروس معرفی به استاد - شهریور99 02 مهر 1399 123