نمایش # 
عنوان تاریخ ایجاد کلیک ها
قابل توجه کلیه مراجعین به واحد 54 دانشگاه جامع 18 اسفند 1399 263
لیست اسامی مدارک صادر شده دانش آموختگان (12 اسفند 99) 12 اسفند 1399 254
لیست اسامی مدارک صادر شده دانش آموختگان (20 بهمن 99) 20 بهمن 1399 299
لیست اسامی مدارک صادر شده دانش آموختگان (14 بهمن 99) 14 بهمن 1399 311
لیست اسامی مدارک صادر شده دانش آموختگان (7 بهمن 99) 07 بهمن 1399 323
لیست اسامی مدارک صادر شده دانش آموختگان (30 دی 99) 30 دی 1399 329
قابل توجه کلیه دانشجویان 17 دی 1399 316
اطلاعیه مهم - اخذ مدارک تحصیلی 02 دی 1399 408
لیست اسامی مدارک صادر شده دانش آموختگان (2 دی 99) 02 دی 1399 294
لیست اسامی مدارک صادر شده دانش آموختگان (18 آذر 99) 19 آذر 1399 294
شروع ثبت درخواست انتقال برای نیمسال دوم سال تحصیلی 1400-99 17 آذر 1399 245
لیست اسامی مدارک صادر شده دانش آموختگان (27 آبان 99) 27 آبان 1399 343
اعلام نمرات دروس معرفی به استاد - آبان 99 14 آبان 1399 296
لیست اسامی مدارک صادر شده دانش آموختگان (6 آبان 99) 06 آبان 1399 374
قابل توجه دانشجویانیکه روز چهارشنبه 7 آبان آزمون معرفی به استاد دارند 06 آبان 1399 292
قابل توجه دانشجویان متقاضی اخذ درس بصورت معرفی به استاد 30 مهر 1399 286
لیست اسامی مدارک صادر شده دانش آموختگان (29 مهر 99) 29 مهر 1399 360
اعلام نمرات دروس معرفی به استاد - مهر99 28 مهر 1399 284
قابل توجه دانشجویانیکه در ترم تابستان دارای واحد اخذ شده می باشند - امتحانات 27 و 28 مهر 23 مهر 1399 289
قابل توجه دانشجویانیکه در ترم تابستان دارای واحد اخذ شده می باشند/ تاریخ امتحانات 21 مهر 1399 277