نمایش # 
عنوان تاریخ ایجاد کلیک ها
اطلاعیه امتحانات 972 و کارت ورود به جلسه امتحان 13 خرداد 1398 214
لیست دانشجویان حذفی - نیمسال 972 13 خرداد 1398 3138
کلاس جبرانی درس حقوق مدنی7 - استاد گوزلی - کد 151 و 152 08 خرداد 1398 88
قابل توجه کلیه دانشجویان (دانشجویان دارای وضعیت ثبت نام مشروط) 08 خرداد 1398 184
تاریخ و ساعت امتحانات دروس گروه معارف و درس مهارت ها و قوانین کسب و کار 08 خرداد 1398 100
اطلاعیه انتخاب واحد، زمانبندی ثبت نام و برنامه های درسی - تابستان 98 08 خرداد 1398 168
کلاس جبرانی درس تفسیر موضوعی قرآن - استاد یارمحمدی - کد 121 و 131 05 خرداد 1398 49
عدم تشکیل کلاس های استاد اسماعیل محمدی و استاد مهرپرور (کد 178) / روز یکشنبه مورخ 5 خرداد 04 خرداد 1398 73
قابل توجه کلیه دانشجویان - شماره تماس های جدید واحد 54 04 خرداد 1398 67
مهم / قابل توجه کلیه دانشجویان 04 خرداد 1398 62
کلاس های جبرانی دروس استاد حسن خانی 04 خرداد 1398 65
سالروز آزادسازی خرمشهر مبارک 03 خرداد 1398 58
کلاس جبرانی درس حقوق بین الملل عمومی2 - استاد ناجی - کد گروه: 175 31 ارديبهشت 1398 67
کلاس جبرانی درس حقوق بین الملل عمومی2 - استاد ناجی - کد گروه: 174 31 ارديبهشت 1398 61
کلاس جبرانی درس حقوق بین الملل عمومی1 - استاد ناجی - کد گروه: 14 31 ارديبهشت 1398 57
کلاس جبرانی درس کارآفرینی - استاد صیادی - کد گروه: 25 31 ارديبهشت 1398 50
کلاس جبرانی درس حقوق مدنی3 - استاد رواقی - کد گروه: 25 31 ارديبهشت 1398 57
منتفی شدن آزمون های متمرکز استان تهران در نیمسال 972 30 ارديبهشت 1398 99
عدم تشکیل کلاس های استاد عسگر حاجی پور / پنج شنبه 26 اردیبهشت 25 ارديبهشت 1398 64
عدم تشکیل کلاس های استاد خلیلی عمران / دوشنبه 30 اردیبهشت 98 25 ارديبهشت 1398 62