نمایش # 
عنوان تاریخ ایجاد کلیک ها
قابل توجه کلیه مراجعین به واحد 54 دانشگاه جامع 18 اسفند 1399 69
لیست اسامی مدارک صادر شده دانش آموختگان (12 اسفند 99) 12 اسفند 1399 74
لیست اسامی مدارک صادر شده دانش آموختگان (20 بهمن 99) 20 بهمن 1399 114
لیست اسامی مدارک صادر شده دانش آموختگان (14 بهمن 99) 14 بهمن 1399 125
لیست اسامی مدارک صادر شده دانش آموختگان (7 بهمن 99) 07 بهمن 1399 139
لیست اسامی مدارک صادر شده دانش آموختگان (30 دی 99) 30 دی 1399 148
قابل توجه کلیه دانشجویان 17 دی 1399 165
اطلاعیه مهم - اخذ مدارک تحصیلی 02 دی 1399 217
لیست اسامی مدارک صادر شده دانش آموختگان (2 دی 99) 02 دی 1399 202
لیست اسامی مدارک صادر شده دانش آموختگان (18 آذر 99) 19 آذر 1399 202
شروع ثبت درخواست انتقال برای نیمسال دوم سال تحصیلی 1400-99 17 آذر 1399 155
لیست اسامی مدارک صادر شده دانش آموختگان (27 آبان 99) 27 آبان 1399 228
اعلام نمرات دروس معرفی به استاد - آبان 99 14 آبان 1399 198
لیست اسامی مدارک صادر شده دانش آموختگان (6 آبان 99) 06 آبان 1399 266
قابل توجه دانشجویانیکه روز چهارشنبه 7 آبان آزمون معرفی به استاد دارند 06 آبان 1399 187
قابل توجه دانشجویان متقاضی اخذ درس بصورت معرفی به استاد 30 مهر 1399 183
لیست اسامی مدارک صادر شده دانش آموختگان (29 مهر 99) 29 مهر 1399 241
اعلام نمرات دروس معرفی به استاد - مهر99 28 مهر 1399 178
قابل توجه دانشجویانیکه در ترم تابستان دارای واحد اخذ شده می باشند - امتحانات 27 و 28 مهر 23 مهر 1399 194
قابل توجه دانشجویانیکه در ترم تابستان دارای واحد اخذ شده می باشند/ تاریخ امتحانات 21 مهر 1399 171