دوشنبه, 03 آبان 1395

واحد 54 دانشگاه جامع علمی کاربردی

مشاهده در قالب PDFچاپفرستادن به ایمیل

مرکز آموزش عالی علمی کاربردی واحد 54 تهران تحت نظارت دانشگاه جامع علمي كاربردي فعاليت آموزشي خود را با پذيرش دانشجو از سال 1382 در رشته های :

نرم افزار کامپیوتر

فناوری اطلاعات و ارتباطات (IT)

آموزش زبان انگلیسی

مترجمی اسناد و مدارک

خدمات مشاوره حقوقی

خدمات مالی

موسیقی ( ساز ایرانی )

مدیریت

حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی

حقوق گرایش شورای حل اختلاف

نگارش حقوقی

ضابطین قضایی

ارشاد و معاضدت قضایی

و خدمات قضایی

در مقطع كارداني آغاز نموده است .

برخی ویژگی های آموزش هاي علمي كاربردي :

در دوره هاي علمي كاربردي محيط كار و تجربه اندوزي همان محيط آموزشي است . بنابراين استفاده از روشهاي علمي ، ابزار و وسايل آموزشي، امكانات و شرايط محيط كار بصورت توامان و همزمان صورت مي گيرد .

در اين آموزش ها از استاداني استفاده مي شود كه ضمن تسلط به مباني علمي موضوع دوره ، تجربه و مهارت كافي را در آن موضوع دارا می باشند.

دانشجويان دوره هاي علمي كاربردي با شرايط خاصي برگزيده و ارزيابي مي شوند . مهمترين ويژگي آموزش هاي علمي كاربردي محتواي برنامه درسي و روش تدوين آن است. برنامه ريزي دوره علمي كاربردي با برنامه ريزي هاي ديگر آموزش عالي متفاوت است. به ديگر سخن برنامه هاي درسي علمي كاربردي علاوه بر دارا بودن مشخصه هاي اصلي برنامه درسي در دوره هاي معمول دانشگاهي ، داراي ويژگيهاي زير نیز ميباشد:

الف ) بر اساس نياز هاي شغلي و خط مشي تجزيه و تحليل وظايف شغلي تدوين شده است .

ب ) نسبت به تحولات تكنولوژيك از انعطاف كافي برخوردار است .

ج ) به كارآموزي و كسب مهارت هاي شغلي توجه ويژه را معطوف مي نمايد .

د) آموزشهاي دانشگاهي مبتني بر آموزش هاي نظري بوده ليكن در نظام آموزش هاي علمي كاربردي تاكيد بر آموزش هاي عملي است.