نکته ها !
ذره را تا نبود همت عالی حافظ  *****  طالب چشمه خورشید فروزان نشود
اراده یکی از عوامل عمده ایمان است.
امام علی (ع) : آفت موفقیت، تنبلی است.
بی ریاضت نتوان شهره آفاق شدن  *****  مَه، چو لاغر شود انگشت نما می گردد
شبنم به آفتاب رسانید خویش را  *****  از همت است هر که به هر جا رسیده است
از آهسته رفتن نترس، از بی حرکت ایستادن بترس.
باید بخواهیم تا بتوانیم.
شنبه, 10 آبان 1393 
واحد 54 دانشگاه جامع علمی کاربردی

آخرین اخبار واحد 54