نکته ها !
ذره را تا نبود همت عالی حافظ  *****  طالب چشمه خورشید فروزان نشود
باید بخواهیم تا بتوانیم.
بی ریاضت نتوان شهره آفاق شدن  *****  مَه، چو لاغر شود انگشت نما می گردد
شبنم به آفتاب رسانید خویش را  *****  از همت است هر که به هر جا رسیده است
امام علی (ع) : آفت موفقیت، تنبلی است.
از آهسته رفتن نترس، از بی حرکت ایستادن بترس.
اراده یکی از عوامل عمده ایمان است.
پنجشنبه, 02 مرداد 1393 
واحد 54 دانشگاه جامع علمی کاربردی

آخرین اخبار واحد 54