نکته ها !
امام علی (ع) : آفت موفقیت، تنبلی است.
اراده یکی از عوامل عمده ایمان است.
شبنم به آفتاب رسانید خویش را  *****  از همت است هر که به هر جا رسیده است
بی ریاضت نتوان شهره آفاق شدن  *****  مَه، چو لاغر شود انگشت نما می گردد
ذره را تا نبود همت عالی حافظ  *****  طالب چشمه خورشید فروزان نشود
از آهسته رفتن نترس، از بی حرکت ایستادن بترس.
باید بخواهیم تا بتوانیم.
سه شنبه, 25 شهریور 1393 
واحد 54 دانشگاه جامع علمی کاربردی

آخرین اخبار واحد 54